SŠ pro sluchově postižené a OU Brno, Gellnerova

SŠ pro sluchově postižené a OU Brno, Gellnerova

Gellnerova 66/1
637 00 Brno-Jundrov

Informace o instituci SŠ pro sluchově postižené a OU Brno, Gellnerova

Státní střední průmyslová škola a střední odborné učiliště pro sluchově postižené zajišťující výuku čtyřletého oboru oděvnictví a informatika v ekonomice.

 

Charakteristika školy: SŠ pro sluchově postižené je jediná svého druhu v Jihomoravském kraji a z hlediska spádovosti moravských základních škol má v tomto regionu nezastupitelné místo. Poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména se sluchovým, mentálním a žákům s poruchami učení, ale také žákům bez postižení. Hlavním cílem a posláním školy je připravit žáky pro výkon kvalifikovaných povolání a začlenění zdravotně postižených jedinců do běžného života, vytvořit jim podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.

 

Škola vzdělává především žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Odpovídá tomu i nabídka oborů. Záměrem školy je připravit žáky pro praxi v realizovaných oborech, zdokonalit jejich schopnost komunikace a zvýšit tak jejich šanci na jejich uplatnění přes jejich zdravotní hendikep.

Vzdělávací systém pro žáky byl stejně jako v minulých letech doplněn o komplex služeb v oblasti léčebné, diagnostické, rehabilitace a také psychologického a sociologického působení.

Kde nás najdete?

Zobrazit